mobile weigh in motion

 

Op ons mobiele weegsysteem is het mogelijk voertuigen rijdend, met een snelheid tussen 2 en 5 km/uur, te wegen. Het weegsysteem is gemakkelijk verplaatsbaar en snel op te bouwen danwel af te breken, hetgeen het systeem uitermate geschikt maakt voor kortdurende werken, zoals nacht- / weekendafsluitingen van wegen. De inzet van het mobiele weegsysteem van mobielwegen.com zal te allen tijden gepaard gaan met de inzet van een operator. De operator komt naar de betreffende locatie, waar hij het weegsysteem in een tijdsbestek van ca. 30 minuten opbouwt en in bedrijf stelt. Het weegsysteem is volledig stand-alone en kan voorzien in eigen stroombehoefte. Bij het werken in duisternis en het aan te bevelen om te werken onder verlichting, hiervoor kan eventueel mobiele verlichting worden ingezet door mobielwegen.com. Het verlichten van het weegsysteem maakt het voor chauffeurs gemakkelijker om de weegplateaus op en af te rijden.


Nadat het systeem in bedrijf gesteld is instrueert de operator de chauffeurs hoe het weegsysteem op te rijden en bespreekt de waargenomen massa’s met de chauffeur, waarna eventueel de hoeveelheid belading kan worden bijgesteld. Na het aanpassen van de belading kan eventueel overnieuw gewogen worden om te bepalen of de maximale massa’s niet meer worden overschreden.


Chauffeurs dienen het weegsysteem met een zo laag mogelijke snelheid

(2 á 5 km /uur) te passeren.Alvorens een voertuig wordt gewogen registreert de operator het kenteken van het voertuig, hetgeen digitaal wordt opgeslagen. Na het wegen produceert de computer een bon waarop de waargenomen massa’s staan vermeld, hetgeen eventueel met de chauffeur kan worden meegegeven als naslagwerk.


Tevens worden de weeggegegens digitaal opgeslagen, zodat later een register kan worden geproduceerd in bijvoorbeeld excel-formaat. Hierbij wordt onder ander geregistreerd: datum/tijd, kenteken, individuele aslasten en totaalgewicht. Ook kan de soort lading worden geregistreerd en is het mogelijk om voertuigen in en uit te wegen ten einde de hoeveelheid vervoerde lading te bepalen.


Na afloop van de werkzaamheden wordt door de operator het systeem afgebouwd en afgevoerd van de bouwplaats. De taken van de operator kunnen eventueel gecombineerd worden met het uitgeven van geleidebiljetten of andere te combineren werkzaamheden.