Verhuur mobiele weegbruggen

 

Mobielwegen.com is gespecialiseerd in het op wisselende locatie wegen van voertuigen. Mobielwegen.com is gespecialiseerd in het op wisselende locatie wegen van voertuigen. Onze diverse mobiele weegoplossingen maken het mogelijk op elke locatie, binnen zeer kort tijdsbestek, een weegbrug tot uw beschikking te hebben. Mobielwegen.com beschikt over twee verschillende systemen. Allereerst onze oprolbare weegbruggen, waarbij voertuigen rijdend worden gewogen en zowel het totaalgewicht als de diverse aslasten inzichtelijk zijn. Daarnaast zijn er onze mobiele, volledig geijkte, stalen weegbruggen. klik op de bovenstaande afbeeldingen voor meer informatie


Waarom wegen op locatie?

Door middel van weeglussen in rijkswegen en verscherpte contracteisen voor aannemers wordt getracht de overbelading van voertuigen op het Nederlandse wegennet een halt toe te roepen. Overbeladen voertuigen kunnen immers grote schade aanrichten en de verkeersveiligheid in het geding brengen.

Door voertuigen te wegen alvorens zij een bouwplaats verlaten, kan voorkomen worden dat men de openbare weg betreed met een overbeladen voertuig. Op de bouwplaats is immers het totaalgewicht en aslasten van het voertuig bekend, zodat direct overtollige lading kan worden afgeladen of de lading beter kan worden verdeeld over de beschikbare assen.


Optimale beladingsgraad en CO2 Reductie

Waar in bovenstaande wordt gesproken over overbelading kan uiteraard ook worden gelezen ‘onderbelading’. Het niet volledig benutten van de capaciteit van een voertuig resulteert immers in onnodige transportbewegingen en daarmee samenhangende milieubelasting en kosten. Het optimaal beladen van voertuigen bewerkstelligt daarmee direct een reductie van CO2 uitstoot. Wanneer op de bouwplaats wordt geconstateerd dat een voertuig niet volledig beladen is, kan lading worden toegevoegd.


(semi-) permanente weegbruggen

Voor langdurige projecten, waarbij het niet noodzakelijk is dat de weegbrug elke dag / nacht weer verwijdert dient te worden kan mobielwegen.com ook voorzien in de verhuur van vast weegbruggen met een lengte tot 18 meter.